Konstruiranje različnih nivojev medijske družbe in s tem obvladovanje življenja; analiza filma Skrito Michaela Hanekeja

Zoran Srdić

Povzetek:


Avtor izpostavi zgradbo pripovedi v filmu Skrito (Caché) kot mehanizem ponavljanja in mešanja različnih pogledov medijske realnosti, ki imajo namen zmesti gledalca ter mu preko občutka tesnobe osvetliti vprašanja krivde, s katerimi naj bi se ukvarjala sodobna družba.

Ključne besede: Michael Haneke, Caché, medijska realnost, sodobna družba, krivda.