Baltimore kot svet in reprezentacija: Kognitivno kartiranje in kapitalizem v Skrivni navezi

Jeff Kinkle

Alberto Toscano

Povzetek:


V članku avtorja zagovarjata tezo, da televizijska serija Skrivna naveza predstavlja uspešen — četudi nujno nepopoln — poizkus estetike kognitivnega kartiranja oz. razgrinjanja celote družbenih razmerij v sodobnih zahodnih družbah skozi kritično in lokalizirano prizmo disfunkcionalnega ameriškega velemesta. V prvi vrsti je za to zaslužna specifična, romaneskna oblika nanizanke, ki dopušča temeljito in nevsakdanje kompleksno kartiranje ekonomskih in političnih dejavnikov. Hkrati pa je Skrivno navezo, z njenim osredotočanjem na to, kar avtor serije David Simon imenuje »surov in neoviran kapitalizem«, mogoče in potrebno razumeti kot celovito in prodorno kritiko poznega kapitalizma in njegovih institucij.

Ključne besede: Skrivna naveza, kognitivno kartiranje, pozni kapitalizem, reprezentacija, deproletarizacija, neoliberalno mesto, vednost, televizija.