Opomba pod črto: Battlestar Galactica kot grobišče avtoreferenčnih teorij identitete

Matjaž Ličer

Povzetek:


Problem osebne identitete se skozi serijo Battlestar Galactica kaže kot eden temeljnih problemov serije - in se na koncu izkaže za popolnoma irelevantno marginalijo. V tekstu predstavimo nekaj kriterijev osebne idenitete, ki so pogosto navajani v anglosaški analitični filozofiji, ter pokažemo, na kakšen način so bili ti kriteriji v seriji obravnavani in končno razveljavljeni. Nato predstavimo tisto razumevanje osebne identitete, ki pojmovno najtesneje ustreza Battlestar Galactici.

Ključne besede: osebna ideniteta, telesni kriterij, možganski kriterij, kriterij spomina, subjektivnost, oblast, Battlestar Galactica.