Št. 11/12: KINO-INTEGRAL: Prispevki k zgodovini slovenskega eksperimentalnega filma

k zgodovini slovenskega eksperimentalnega filma

Kratek uvod v slovensko eksperimentalno filmsko ustvarjalnost, Jurij Meden*

Ali je bilo kaj »avantgardnega«?: Prelet slovenskega »neparadigmatičnega« filma do srede osemdesetih let, Silvan Furlan*

Eksperimentalni film in dominantna kinematografija, Tone Rački

Organizirani filmski amaterji (Slovenski filmski amaterizem med 1930 in
1980)
, Miha Peče

Slovenski amaterski in avantgardni film do ustvarjalnega vzpona 60. let, Borko Radešček

Nuša Dragan

Nekaj informacij: o filmih Ane Nuše Dragan, Nil Baskar

Pogovor z Ano Nušo Dragan, Nil Baskar*

Filmografija

Karpo Godina

Akvarelne fotografije. Avantgarda v kratkih filmih Karpa Godine, Maja Krajnc

Filmografija

Davorin Marc

Pogovor z Davorinom Marcem, Jurij Meden in Bojana Piškur*

O filmih Davorina Marca so povedali*

Filmografija

OHO

When Film and Author Made Love: Reconsidering OHO’s Film Legacy, Ksenya Gurshtein

Filmografija

OM produkcija

Dislocirano tretje oko in slikanje. OM produkcija. Poskus zabeležke, Maja Krajnc

Filmografija

Vasko Pregelj

Fantastični svet v filmih Vaska Preglja, Denis Poniž

Filmografija

Vinko Rozman

Osamljenost na 8 mm, Miha Peče

»... da je za svetlobo in gibanjem še nekaj drugega ...«. Pogovor z Vinkom Rozmanom, nekdanjim filmskim amaterjem, Miha Peče*

Filmografija

Franci Slak

Franci Slak, lovilec trenutkov, Hanna A. W. Slak

Fragmenti teksta »Franci Slak: Butni v film, filmografska skica«, Silvan Furlan*

Pogovor o amaterskem obdobju, Miha Peče*

Filmografija (zgodnja dela)

Andrej Zdravič

Na drugih obalah: Andrej Zdravič in film gibljivosti v gibanju, Nil Baskar

Pogovor z Andrejem Zdravičem, Nil Baskar*

Filmografija

* Besedila so na voljo v celoti.