Lezbična filmska identiteta in želja ter večni strah pred lezbičnimi vampirkami

Vesna Vravnik

Povzetek:

Analiza se ukvarja z reprezentacijo lezbične identitete in želje v evropskem filmu ter primerjavo heteroseksualnega in lezbičnega konteksta. Sprašujem se, ali obstaja vpliv zgodovinskih negativnih upodobitev lezbijk na kasnejša obdobja oz. na kakšen način se manifestirajo posledice zgodovinskih negativnih upodobitev lezbijk v sodobnem filmu. Ugotavljam, da so posledice negativnega družbenega diskurza o lezbištvu prinesle 60-letno obdobje vampirskih lezbičnih filmov, ki so na filmskih platnih iztrebljale lezbično željo. Poleg tega so lezbijke tudi po koncu obdobja vampirizma prenašale željo na svoje »žrtve«. Primeri tega so podani v podpoglavju, ki se nanaša na nezavedno lezbično željo, pri kateri gre za to, da se ozavesti v stiku z drugo lezbijko – prav tako kot se lezbištvo prenaša med lezbičnimi vampirkami.

Abstract:

Lesbian Film Identity and Desire and Fear of the Lesbian Vampires

This analysis focuses on the representation of lesbian identity and desire in European film and a comparison between heterosexual and lesbian context. I ask the following question: are there negative consequences of historical depictions of lesbians in subsequent periods? How are historically negative depictions of lesbians manifested in contemporary film? I note how the negative consequences of social discourse on lesbianism brought about a 60-year period of lesbian vampire films. Moreover, lesbians were still killing other lesbians on the film screens after the period of vampire films has ended. This is elaborated with examples relating to the unconscious lesbian
desire.