Spol, spolnost, žanr in lezbične zgodbe v limonadah

Katarina Majerhold

Povzetek:

V članku na konkretnih primerih ljubezenskih lezbičnih zgodb v štirih limonadah po svetu (v Španiji, ZDA, Nemčiji, Avstraliji) prikažem, da smo priča porastu lezbičnih zgodb v limonadah iz pretežno komercialnega razloga, saj želijo televizijske hiše povečati delež gledanosti pri heteroseksualni populaciji s senzacionalnostjo in drugačnostjo, to pa večinoma počnejo na heteroseksualni populaciji sprejemljiv način: kar pomeni, da zavzamejo do lezbičnih zgodb večinoma dvojno, hipokritsko stališče: pokažejo ravno toliko, da zadostijo radovednemu pogledu heteroseksualca/ke, hkrati pa to počnejo tako, da reproducirajo znani moško-ženski vzorec femme (ženskih) in butch (moških) spolnih vlog, ki je (še vedno) prilagojen straight pogledu. Prav iz tega razloga opažamo velikokrat strukturno nedodelane in nerealne ljubezenske zgodbe, v katerih so poleg tega skoraj vsi intimni prizori med ljubimkama bolj ali manj neerotizirani, če pa so že, so skrajno stilizirani in časovno zminimalizirani. Čeprav zaključimo, da je bil s tem narejen pozitiven premik v predstavitvi lezbične ljubezni, pa je ta še vedno daleč od pravične in enakopravne reprezentacije.

Abstract:

Gender, Sexuality, Genre and Lesbian Stories in Soap Operas

In this article I demonstrate on the examples of lesbian love narratives in four soap operas around the world (Spain, USA, Germany, Australia) that the growing number of lesbian narratives in soap operas is mainly due to commercial reasons, since television networks want to increase ratings among heterosexual audience by being sensational and different. They do this in a way acceptable to heterosexual audience: this means they have hypocritical and double standards towards lesbian narratives and show just enough to satisfy the inquisitive heterosexual gaze. At the same time they are reproducing the well known gender binarism, femme and butch gender roles, acceptable to the straight gaze. That is why we frequently notice structurally