Stereotipi u američkom animiranom filmu

Sanjin Pejković

Povzetek:

Tekst se bavi reprezentacijom Afroamerikanaca kao Drugoga u kontekstu nekoliko izabranih filmova, pravljenih 30-ih i 40-ih godina prošlog vijeka. Neki od filmova, iako tehnički i estetički briljantno izvedeni – a u nekim slučajevima čak promovirani u status klasika –, su danas zabranjeni zbog kontroverznih tema i šabloniranog prikazivanja Afroamerikanaca. Ideološka kritika filmova je u tekstu usmjerena na korijene rasizma, koji su imali svoje reprezentacije u popularnoj kulturi i prije nastanka filma (minstrel, vaudeville, stereotipi u književnosti), etnicitet i humor, tematske sličnosti u šablonskom predstavljanju drugoga, te konekcija između jazza i animacije. Najveći dio analize se koncentriše na filmove, pravljene u studiju Warner Brothers.

Abstract:

Stereotypes in American Animated Film

This text deals with the representation of African-Americans as the Other in the context of a number of films made in the 30’s and the 40’s. Some of the films, although technically and aesthetically brilliant – and in some cases elevated to the status of classics – are nowadays banned, mostly because of their controversial topics and fixed representations of African-Americans. The ideological critique of films in the text focuses on the roots of racism, which had their popular representations (minstrel, vaudeville, stereotypes in literature) even before the creation of film, on ethnicity and humour, thematic similarities in the presentation of stereotypes and connections between jazz and animation. Primarily, the analysis is focused on films made in the Warner Brothers studios.