Življenje in smrt porno tolpe in Srbski film: metaforične razsežnosti

Natalija Majsova

Povzetek:

Besedilo obravnava družbenokritični potencial dveh srbskih grozljivk, Življenje in smrt porno tople (2009) Mladena Đorđevića in Srbski film (2010) Srđana Spasojevića. Odpira vprašanja, čemu in komu služi oznaka nekega filma kot družbene metafore ter kakšne širše implikacije ima za analitika in predmet analize. S tem namenom tekst nekatere ključne motive, ki prevevajo filma, postavi pod drobnogled in umesti v širši družbenopolitični kontekst, nato pa se vrne na začetek, k vprašanju o umestnosti govora o metaforičnih razsežnostih katerekoli grozljivke.

Abstract:

The Life and Death of a Porno Gang and A Serbian Film: metaphorical dimensions

The article examines the socio-critical potential of two Serbian horror films, Mladen Đorđević's The Life and Death of a Porno Gang (2009) and Srđan Spasojević's A Serbian Film (2010), discussing both the adequacy of treating a particular film as a social metaphor and the implications this might have for the analyst and the object of analysis. To this end, the text scrutinizes some of the films' key themes within a wider socio-political context before returning to its premise: the problem of emphasizing metaphorical dimensions of any horror film.