Politika teles v filmu Marguerite Duras Uničiti, je rekla

Nina Cvar

Povzetek:

V pričujočem besedilu na primeru filma Marguerite Duras Uničiti, je rekla (1969) premišljujemo o razmerju gledalec/telo/identifikacija, pri čemer pa slednje navežemo tako na širši družbeni kontekst kakor na razmišljanje o filmu kot socialni tehnologiji. Naša metoda je tematiziranje omenjenih središčnih terminov skozi recenzentsko formo, ki pa jo skušamo mestoma zapeljati v teoretski diskurz.

Abstract:

The politics of bodies in Marguerite Duras's film Destroy, she said

The article attempts to conceptualize the relationship between film spectator/body/identification through a reading of Marguerite Duras’s Destroy, she said (1969). Analysis is based on reference to a wider social context, suggesting that cinema should be seen as a social technology. The method for thematizing these concepts is a hybrid form of essay and theory.