Zapiski ob filmu Mama

Helena Koder

Kako pisati o Škafarjevem novem filmu Mama (2016)? Delitev na vsebino in obliko pri izjavah o umetnosti se zdi posiljena, saj brez oblike tudi vsebine ni. Prav to se kaže tudi v Škafarjevem filmu, ki ga po besedah avtorice članka najbolj avtentično povzame poezija. To nakazuje že avtor sam tudi v filmu: z nevsiljivo, mimogrede v prizorišče odloženo knjižico pesmi Lili Novy, kot tudi s strukturo, v katero so razporejeni filmski prizori in jih, podobno kot pri nemih filmih, ločujejo napisi. Če ti pri nemih filmih napisi opisujejo dogajanje ali nadomeščajo dialoge, pri Škafarju stihi vpeljujejo čustveno razpoloženje.

Ključne besede: Vlado Škafar, poezija.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!