Erotika in grozljivo, ženske in moške pošasti: Queen Kong in Zver

Tina Poglajen

Queen Kong (2016) Monice Stambrini in Zver (La Bête, 1975) Waleriana Borowczyka
združujeta elemente grozljivega in fantastičnega z erotičnim, na seksualnost pa oba
pogledata skozi prizmo pošastnosti. Povezava med pošastnostjo in seksualnostjo je
običajno nastopala v vlogi prevlade moškega nad žensko, vloga pošastne ženskosti
pa v vlogi poosebljanja spolne razlike. V omenjenih filmih lahko obe beremo tudi v
smislu osvoboditve ženske seksualnosti.

 

Ključne besede: Queen Kong, Zver, pošastna ženskost.

 

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!