O. J.: Narejen v Ameriki v kontekstu (re)konstrukcije pogleda na rasna razmerja in reprezentacije Afroameričanov v ZDA

Ana Šturm

(Popularne) podobe imajo potencial družbene kritike, hkrati pa oblikujejo načine, na katere razumemo svet. Rasne manjšine so bile iz filmskih in televizijskih podob dolgo časa izključene ali v njih napačno in stereotipno reprezentirane. V zadnjem času lahko tako v filmskem kot širšem družbenem kontekstu opažamo nekatere nove trende, povezane z reprezentacijo rase, predvsem Afroameričanov v ZDA. Po kratkem pregledu najbolj relevantnih naslovov iz aktualne produkcije se osredotočimo na dokumentarno serijo O. J.: Narejen v Ameriki (O.J.: Made in America, 2016), kompleksno študijo rasnih razmerij v ZDA, ki skozi osebno zgodbo enega človeka pred nami razgrne zgodovino obdobja med letoma 1960 in 2000, jo aktualizira in z njeno pomočjo osvetli trenutno družbeno-politično stanje na drugi strani Atlantika.

 

Ključne besede: film, 20. stoletje, modernost, konstrukcija, reprezentacija, afroameriška kinematografija, ZDA, O. J. Simpson.

 

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!