Kolofon

KINO! Revija za film in filmsko
Izdajatelj in nosilec avtorskih pravic: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!
Uredništvo: Maja Krajnc (glavna in odgovorna), Nil Baskar, Jurij Meden, Andrej Šprah
Lektorica: Mojca Hudolin
Prelom in oblikovanje: Miha Žargi
Oblikovna zasnova revije: Maja Rebov
Tisk: Collegium Graphicum
Naklada: 400 izvodov
ISSN 1854-9357


Kontakt: urednistvo@e-kino.si; 040 720 717
Sedež društva: Na jami 11, 1000 Ljubljana

 

Revija izhaja s finančno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

 

Dejavnosti izobraževalnega programa Ostrenje pogleda finančno podpirata Slovenski filmski center in Mestna občina Ljubljana.