Na Srednji elektro-računalniški šoli v Mariboru smo s skupino 21 dijakov obravnavali prikaz Kačurja v razmerju do avtoritete (župnika, nadučitelja, župana) in ženske. Dijaki so predvsem v sanjski sekvenci omenili Kačurjevo vzvišeno pozicijo, ki so jo opazili tudi v načinu prikaza prizora z Minko in prizora v gostilni, kjer nagovori delavce in kmete. Kačurjeve sanje so dojeli kot nelagodne, kar so povezali z uporabo velikih planov, kjer so bili obrazi Kačurjevih avtoritet groteskno približani. Nekateri so v upodobitvi Kačurja zaznali kritiko njegovih fraz o izobraževanju.

Idealist (Igor Pretnar, 1976)