KINO!/Ostrenje pogleda izredno X.: piknikovanje o misteriju na Hanging Rocku 🐨🦘🌄🦄🦄

Piknik pri Hanging Rocku (Picnic at Hanging Rock, Peter Weir, 1975)

»Piknik in Hanging Rock nastopita kot simbola dveh vrst obrednosti. Prvi govori o proslavljanju ljubezni, nedolžni kultivirani zabavi in splošno o kulturnih okvirih, drugi o prvobitni surovosti in svobodi, utemeljeni na zakonih narave. Ta dihotomija je izpostavljena že v uvodni sekvenci filma: za oddaljenimi in mistificiranimi podobami Hanging Rocka se kot znanilke vsega kulturnega oglasijo piščali in pokaže se Appleyardov kolegij / … / s skrbno pristriženo trato in urejenimi gredicami.« (Miha Žargi, KINO! 27)