Categories
Nova izdaja

Novi KINO na obzorju!

KINO! 45 se s posebnim tematskim sklopom zazira v vidne in nevidne (/zunanje in notranje) pokrajine, ki jih je v celuloidni trak položil iranski mojster poetičnega filmskega podobopisja Abbas Kiarostami. Kot prebojne znotraj sveže lokalne in regionalne (v širši regiji t. i. jugosfere) produkcije prepoznava nov (anti-)obzornik z Brenkovim priznanjem nagrajene Nike Autor, Filmski obzornik 80 – Metka, Meki (2021), filmski prvenec sijajnega domačega glasbenega eksperimentalista in kontrabasista Tomaža Groma, Komaj čakam, da prideš (2021), in Pokrajine odpora (Pejzaži otpora, 2021) Marte Popivode, v katerih je podobe občutljivo prelivala montažerka Jelena Maksimović – avtoricam smo namenili tudi precej strani v prejšnji ediciji. Novi KINO! razgrinja ozadja ustvarjanja skozi pogovore s Špelo Čadež o njeni novi animirani mojstrovini Steakhouse (2020), z Ivanom Ikićem o Oazi (2020) in s starim mačkom Želimirjem Žilnikom. Posebno mesto posveča tudi številnim filmskim (in televizijskim) obravnavam tragičnih dogodkov 22. julija na Utøyi, sekcija Filmska vzgoja skozi reportažo ponuja vpogled v Filmski tabor v Novi Gorici, v rubriki Knjige postreže z recenzijo študije o sovjetski znanstveni fantastiki Soviet Science Fiction Cinema and the Space Age Natalije Majsove … 

Categories
Ostrenje pogleda na počitnicah

Ostrenje pogleda na obisku v počitniškem varstvu ZPM

Med krompirjevimi počitnicami smo nadaljevali s sodelovanjem z Zvezo prijateljev mladine in izvedli delavnici za otroke v počitniškem varstvu. Na mračno sredino jutro smo se tako odpravili na OŠ Mirana Jarca, kjer smo otrokom, učencem od 1. do 5. razreda, približali osnovne filmske pojme, kot so kader, plan …, pojasnili razliko med filmskimi zvrstmi in žanri, predstavili faze ustvarjanja filma, kot so pisanje scenarija, snovanje zgodborisa ipd. ter opremo, ki jo potrebujemo, da lahko posnamemo film. Znanje smo utrdili z izvirno različico igre Activity, pri kateri so učenci filmske pojme prikazali s pantomimo.

V petek, 29. 10. smo obiskali še varovance na OŠ Prežihovega Voranca, ki smo jim predstavili začetke filmske umetnosti. Na delavnici »Prisluhnimo filmu: iz nemega v zvočno« smo tako gledali in se pogovarjali o prvih filmih bratov Lumière. Posebno pozornost smo nato namenili burleski – z otroki smo skozi ilustrativne odseke del Harolda Lloyda, Stana in Olia, Busterja Keatona in Charlesa Chaplina razmislili o značilnostih igre v nemem filmu (pretiravanje, izrazna obrazna mimika …), tehničnih značilnostih, recimo pohitreno gibanje, ter primerjali izvirne kostumske rešitve in značilnosti vsakega od velikih filmskih komedijantov. Za konec si je ob pobarvanki vsak izmed učencev zamislil, kako bi bili črno-beli junaki videti v barvah!

Hvala, ZPM in se vidimo kmalu! <3

Categories
New release

New KINO! on the horizon

With a special thematic section, KINO! 45 looks at the visible and invisible (internal and external) landscapes that the Iranian master of poetic filmic ideography Abbas Kiarostami put on celluloid film. Within the fresh local and regional production (in the broader region of the so-called Yugosphere), it recognises the breakthrough nature of the new (anti-)newsreel by Nika Autor, a recipient of the France Brenk Award, Newsreel 80 – Metka, Meki (2021), the debut film by the excellent Slovenian music experimentalist and double-bass player Tomaž Grom, Can’t Wait for You to Come(2021), and Landscapes of Resistance (Pejzaži otpora, 2021) by Marta Popivoda, in which the images were sensitively merged by the editor Jelena Maksimović – we already devoted many pages to these filmmakers in the previous edition. The new KINO! also offers a peek behind the scenes of filmmaking  through conversations with Špela Čadež about her new animated masterpiece Steakhouse (2020), Ivan Ikić about Oasis (2020) and the old hand Želimir Žilnik. In addition, a special place is dedicated to numerous film (and television) treatments of the tragic events that took place on 22 July on Utøya. Through a reportage, the section on Film Education offers and insight into the Film Camp in Nova Gorica, while the Book section brings a review of Soviet Science Fiction Cinema and the Space Age, a study on Soviet science fiction by Natalija Majsova… 

Categories
Festivalske delavnice

Ostrimo pogled na slovenskem filmu! 2021

Na 24. Festivalu slovenskega filma nam jo je zagodla korona, tako da smo delavnico izvedli zgolj z eno udeleženko. Ta je v svojih tekstih premišljevala uporabo filmskih sredstev, njihove učinke v povezavi s temami filma: o množenju teorij glede naslovnice Beethovnovega pisma v dokumentarnem filmu Skrivnosti iz Beethovnove ulice (2020), o odnosih znotraj patriarhalne družinske celice v koprodukcijskem igranem filmu Morena (Murina, 2021), o razpadanju meje med fikcijskim likom in njegovim pisateljem v študentskem eksperimentalnem Lazarusu (2021) in o sožitju človeka in živali v koprodukcijskem dokumentarcu Starec in štorklja (2020).

Vsa besedila je mogoče najti pod zavihkom Besedila z delavnic.


Ostrila je Megan Jazić.

Categories
Festivalske delavnice

Ostrimo pogled na Kinotripu! 2021

Mednarodni filmski festival Kinotrip je že tradicionalen vsakoleten postanek festivalske odprave Ostrilk in Ostrilcev. Po koronskem premoru so se tako med 14. in 16. oktobrom zopet pomudili ob izbranih delih, ki obravnavajo teme in tematike, povezane z izkustvom mladih.

Letošnji Kinotrip je postregel s serijo filmskih obravnav kočljivih tematik, v katere je pogostokrat težko zarezati. (Zaradi znanih razmer) okrnjena zasedba delavničarjev je tako že prvi večer v poglobljeni razpravi premislila celovečerni igrani film Nikoli redko včasih vedno (Never Rarely Sometimes Always, Eliza Hittman, 2020), ki s subtilno igro s poudarkom na mikromimiki, melanholičnim in intimnim vzdušjem ter premišljenimi odmerjanjem časovnega trajanja filmskim podobam v ključnih trenutkih zrelo spregovori o (ne)možnostih za splav in samoumevnem seksizmu skozi perspektivo najstnice. Podobno so udeleženci delavnice predebatirali Slalom (Charlène Favier, 2020), ki na pretresljiv način prikaže zlorabo mladoletne športnice, ujete med ambicijo, hladnimi družinskimi odnosi in trenerjevo pošastnostjo.

Debate so se kresale in teksti kalili z mentorskimi intervencijami in usmeritvami Kristiana Božaka Kavčiča. Besedila, nastala na delavnici, najdete pod zavihkom Besedila z delavnic.

Hvala, Kinotrip!


Ostrili so: Sara Badreddine, Kaja Rakušček, Ajda Varl in Zala Žagar.

Categories
novice

Jesenska filmska šola: Filmska kultura v šolski praksi: Izhodišča in metode poučevanja filma

Med 19. in 20. oktobrom vabljeni v Slovensko kinoteko na Mednarodni simpozij filmske teorije in kritike »Jesenska filmska šola«, pod naslovom Filmska kultura v šolski praksi: izhodišča in metode poučevanja filma, katerega namen je seznanjenje in dialog domačih pedagoških delavcev s teoretiki in praktiki iz različnih območij Evrope, ki se poglobljeno ukvarjajo z neposrednim izvajanjem filmsko-vzgojnih procesov ali z njihovim teoretskim preučevanjem. Letošnji simpozij, ki ga kurira Maja Krajnc, organizatorka in izvajalka vrste kinotečnih filmsko-vzgojnih dejavnosti ter odgovorna urednica revije KINO!, zajema pestro mednarodno zasedbo z različnih področij, kjer film obravnavajo kot pomemben dejavnik kulturne izobrazbe. Iz Avstrije prihaja Alejandro Bachmann, ki bo predstavil »imaginarni urnik« filmskega šolskega dne. Alexis Gibbs iz Velike Britanije se bo teoretsko poglobljeno posvetil vprašanjem konteksta, skupnosti in kritike v filmski pedagogiki. Núria Aidelman iz Barcelone bo obravnavala dejavnike pedagogike filma in učenja z gibljivimi podobami. Ana Đordić iz Zagreba bo predstavila primer dobre prakse skozi projekt »Filmski pouk« pod okriljem hrvaške filmske zveze. Perrine Boutin iz Francije bo preučila možnosti analize pedagoških orodij za filmsko vzgojo. Bettina Henzler iz Berlina se bo posvetila vidikom pristopov in metod filmskega poučevanja. Ida Vohryzkova iz Češke pa bo predstavila projekt »Svet v šoli«, posvečen učenju in poučevanju s pomočjo dokumentarnega filma. Domačo stroko bosta zastopala Polona Petek z AGRFT, ki bo razmišljala o prednostih in slabostih medpredmetnega povezovanja kot ene od poti do širokega izvajanja filmske vzgoje, ter Andrej Šprah iz Kinoteke, ki se bo posvetil dejavnikom filmske estetike kot metodološkega izhodišča poučevanja filma.

Simpozij bo pospremila tudi filmska retrospektiva, tematsko posvečena podžanru mladinskega filma, šolski film.

Program simpozija in retrospektive.

Categories
novice

Ostrenje pogleda na obisku v Kulturnem domu Cerknica

Zadnji dve septembrski soboti se je naša ekspedicija mudila v bližini coprniških domovanj na Slivnici, Ostrenje pogleda je gostil Kulturni dom Cerknica. (Na žalost nismo srečali nobene čarovnice.) 🧹🧙‍♀️

Prvo soboto smo namenili nememu filmu. Na podlagi izsekov iz filma Delo (Work, 1915) smo se z otroki pogovarjali o Chaplinovem liku Potepuha. Posebno pozornost smo namenili njegovemu kostumu in maski, ki odražata nekatere ustvarjalne in tehnične izzive filmov tistega časa. Otroci so se nato preizkusili v vlogi igralcev v nemih filmih in oponašali potepuhovo hojo, odigrali kratke prizore iz filma, s pantomimo prikazali čustva … Nazadnje so si udeleženci ob barvanju pobarvank Potepuha zamislili v barvah.

Naslednji teden so se otroci vrnili z okrepitvami – Kulturni dom v Cerknici je obiskalo še več otrok in en Krtek. Nostalgijo smo namreč mali in veliki tokrat obujali ob ogledu Krtka in zelene zvezde (Krtek a zelená hvezda, 1969) Zdeněka Milerja in Medvedka Bojana – Glasbenika (Medved Bojan – Glasbenik, 1995) Dušana Povha in Branka Ranitovića. Pogledali smo tudi enega prvih animiranih filmov, Smešne izraze zabavnih obrazov (Humorous Phases of Funny Faces, 1906) Jamesa Stuarta Blacktona. Nastanek gibanja iz negibljivih podob smo otrokom približali s pomočjo optičnih igrač. Za lažjo predstavo o tem, kako je ta optična iluzija v filmu uporabljena in koliko sličic je potrebnih za posamezen gib, nam je služil tudi kolut filmskega traku. Na koncu delavnice so si otroci ponovno umazali prste in izdelali vsak svoj tavmatrop, ali kot ga je poimenoval eden izmed udeležencev – svoj mali kino.

Na popoldanski delavnici filmske fotografije sta se nam pridružila študenta kamere na AGRFT-ju, Veronika Francesca Štefančič in Andraž Žigart. Udeležencem sta na podlagi primerov iz igranih filmov približala različne pristope k snemanju kader sekvence. Prinesla sta tudi snemalno opremo (fotoaparat, filmsko kamero, camcorder in svetlomer) ter podrobno razložila, kako se jih uporablja. Udeleženci so se nato razdelili v dve skupini in se tudi sami preizkusili v snemanju. Delavnico smo zaključili z ogledom in razpravo o posnetih kader sekvencah.

Hvala, Kulturni Dom Cerknica, bilo je lepo!