Categories
New release

KINO! 51 has been published!💚

With a number of diverse studies, this special edition examines film and ecology. In his metatext, Tadej Troha considers the beginning and the end of climate crisis, Tomaž Grušovnik paints the modes of representing nature in films, while Kaja Kraner provides the historical premises of representing nature, foregrounding the term dark ecology. Based on unusual […]

Categories
Nova izdaja

Izšel je novi KINO! 💚

Posebna edicija se s plejado raznovrstnih študij posveča filmu in ekologiji. Tadej Troha v svojem metatekstu premišljuje začetek in konec podnebne krize, Tomaž Grušovnik naslika moduse reprezentacij narave v filmih, Kaja Kraner naniza zgodovinske premise upodabljanja narave in izpostavi termin temna ekologija. Becca Voelcker na podlagi nenavadnih eksperimentov razmišlja o filmarjih kmetovalcih, terenskem delu in […]