Categories
New release

The new issue has been published!

KINO! 48 examines the connections between films and music videos arising from the sensibility for filming music and musicalising film, collective critical engagement, video-like film sequences or filmic videos… Diverse reflections are accompanied by interviews with successful Slovenian music video directors (the Insan collective, Matevž Jerman and Niko Novak). The 130th anniversary of the birth […]

Categories
Nova izdaja

Izšel je novi KINO! ❤️

KINO! 48 preiskuje povezave med filmom in videospotom, ki se porajajo iz senzibilnosti za filmljenje glasbe in glasbljenje filma, kolektivnega kritičnega angažmaja, v videospotskih filmskih sekvencah ali filmskih videospotih … Mnogolične premisleke pospremijo intervjuji s prodornimi domačimi ustvarjalci videospotov (kolektiv Insan, Matevž Jerman in Niko Novak). 130. obletnico rojstva Hermana Potočnika Noordunga, ki smo jo […]