About the magazine

The fundamental mission of the KINO! Society for Expanding Film Culture is publishing the KINO! newspaper/magazine/journal, which is devoted to film theory, politics and poetry. Content and structure When conceiving the content of KINO! and our other publishing and educational activities, we follow the important shifts in (our) cultural and educational sphere. The Slovenian Cinema […]

O reviji

Temeljno poslanstvo Društva za širjenje filmske kulture KINO! je izdajanje časopisa/revije/zbornika KINO!, namenjenega filmski teoriji, politiki in poeziji. Vsebina in struktura Pri snovanju vsebine revije KINO! kakor tudi preostalih založniških in izobraževalnih dejavnostih zasledujemo pomembnejše premike v kulturnem in izobraževalnem prostoru. Rubriko Slovenski film zaznamuje analiza novih filmskih del (ne glede na vrsto, zvrst ali […]

Categories
KINO! dogodek

Jean-Louis Comolli v Ljubljani!

V torek, 11. 11. 2014, ob 18h nas je v Slovenski kinoteki obiskal Jean-Louis Comolli, nekoč član uredništva znamenitih Cahiers du Cinéma, še danes pa ključni protagonist na področju filmske teorije in ideološke kritike medijev. Kot avtor se je podpisal pod številne dokumentarce in igrane filme; dva izmed njih – Dokumentarni film – fragmenti zgodovine (Cinéma documentaire, […]