Na samem začetku naj poudarimo, da pričujoč pogled na obravnavani knjižni projekt nima recenzijskih ambicij v pravem pomenu besede. Enciklopedija v treh delih na 1661 straneh s 695 geselskimi enotami pač predstavlja korpus, ki je sistematično praktično neulovljiv. Med drugim tudi zavoljo zasedbe 242 sodelujočih avtoric in avtorjev posameznih gesel, ki so vsak zase celoti vtisnili osebni pečat … Zato se naš prikaz ponuja v branje zgolj kot zbir opažanj, nastalih na osnovi nesistematičnega sondiranja posameznih segmentov, predvsem tistih, ki se iz pozicije aktualnih dogajanj in dognanj na področju dokumentarnega filma dozdevajo najbolj intrigantni1 oziroma najbolj reprezentativno odražajo trenutno stanje v območju avdiovizualne dokumentaristike, na katerem se – tako na neposrednem terenu ustvarjalnosti kakor v polju njenega premišljevanja – prav v zadnjem času odvijajo pomembni procesi, ki imajo lahko daljnosežne posledice za status dokumentarnega filma v sferi avdiovizualnosti in umetnosti nasploh. Zato je še toliko bolj vznemirljiva dilema, kakšno »stališče« je v tem vzdušju, v katerem se stanje prelomnosti izpostavlja na vsakem koraku, zavzela publikacija, ki že generično ogromno prispeva k utrjevanju določenih spoznanj in s tem izpričuje svojo historično težo in vpliv na sistemizacijo v(r)ednosti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!