Prispevek obravnava zgodbo o igralkah ženske ameriške bejzbolske lige skozi tri časovne osi – čas nastanka lige v štiridesetih letih 20. stoletja; leto 1992, ko je o tej pozabljeni zgodovini ženskega bejzbola nastal film Ženska liga (A League of Their Own); in leto 2022, v katerem je Amazon lansiral istoimensko serijo. Med obdobji in obema medijskima reprezentacijama obstajajo pomembne razlike z ozirom na politike spola, seksualnosti in rase. Prispevek spremlja nekatere transformacije podob in položajev žensk na platnu in onkraj njega skozi zgodovino osemdesetih let.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!