Besedilo preučuje vlogo glasbe v kratkih filmih Karpa Godine, zasnovanih kot preplet igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih elementov. Raba glasbe je izrazito večplastna, podvržena estetskim, družbenim in političnim dejavnikom. Na osnovi izhodiščne delitve, v kateri glasbi pripisuje funkcijo transfiguracije, performativa in narativa, se osredotoča na tri filme kot najizrazitejše primere uporabe navedenih funkcij: Piknik v nedeljo (1968), Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk (1970) in Zdravi ljudje za razvedrilo (Zdravi ljudi za razonodu, 1971). V dialogu s celovečercem Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica (1982) tematizira nadaljnja določila, ki zajemajo ustvarjalne pristope, zvočna izhodišča, vrste glasbe in tipe z njo nakazane subverzije. Ta zavzema estetsko dimenzijo v Gratiniranih možganih Pupilije Ferkeverk, kjer glasba pomembno prispeva k razgradnji konvencij filmske artikulacije; družbeno v Pikniku v nedeljo, kjer poudarja meščanske vidike zazrtosti v konvencionalnost in tradicijo; ter politično v Zdravih ljudeh za razvedrilo, kjer glasbene intervencije spodkopavajo ali vsaj ironizirajo zapovedano »ljubezen« med različnimi narodi v Jugoslaviji, povzeto v znamenitem sloganu »bratstva in enotnosti«.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!