Besedilo raziskuje povezavo slikarske perspektive z motivi iz filmov Eme Kugler. Podobno kot so raznovrstni metaforični pomeni perspektive, se tudi perspektivični motivi v filmih Eme Kugler pojavljajo na različne načine. Besedilo skuša pokazati, kako perspektiva v zgodnjih filmih Kugler deluje predvsem kot scenografski element, v njenih kasnejših delih pa kot dejansko prisotna entiteta, ki je v stiku z liki, kamero in gledalcem.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!