Druge dejavnosti

Razumevanje filma

Vzgoja za film se mora v današnjem času, bolj kot kadarkoli poprej, posvečati ustvarjanju povezav – povezovanju med idejami in spominom, med filmskimi fragmenti, med filmi samimi. V končni fazi vzgoja pomeni vzdrževanje povezave med preteklostjo in sedanjostjo. Alain Bergala

Kot partner sodelujemo pri projektu Razumevanje filma (nosilec Slovenska kinoteka), ki od 11. 11. 2016 do 7. 11. 2021 poteka pod sloganom »Razumem film – doživljam svet«. Zasnovan je v obliki tesnega povezovanja strokovnih delavcev slovenskih srednješolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju, mladih ustvarjalcev na področju filma in visokošolskih zavodov z namenom priprave in razvijanja inovativnih učnih okolij in prilagodljivih oblik učenja. Poteka v obliki rednih, mesečnih strokovnih seminarjev na šolah v različnih regijskih točkah po vsej Sloveniji in neposredno – skozi praktične umetniške delavnice z dijaki na šolah.

Skupaj s projektom Art Kino Mreže Filmska osnovna šola je Razumevanje filma vzpostavilo informativno interakcijsko spletišče Šola filma, ki je v prvi vrsti namenjeno izobraževanju – usposabljanju pedagogov. Privlačno in prijazno interaktivno zastavljen portal opozarja na dogodke, ki jih organizirata in izvajata projekta s številnimi partnerskimi kulturnimi ustanovami in posamezniki, na njem pa se nahajata baza učnih gradiv, smernic, priporočilnih seznamov in baza filmskih del, ki so na voljo za predvajanje v izobraževalne namene. Do določenih vsebin imajo dostop le pedagogi, ki so aktivno vključeni v projekt.

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Veliki plan

Konzorcij Veliki plan – ustvarjanje, premislek, izobraževanje in skrb za neodvisni (kratki) film in video (Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana in Društvo za širjenje filmske kulture Kino!) vzpostavlja podporno okolje za kratki, eksperimentalni, ne-narativni film in video. Konzorcij si skupaj s pridruženimi člani prizadeva, da skupaj soustvarimo nov pogled na kratko filmsko formo in dostopno kulturo, s premislekom o drugačnosti, socialni vključenosti in enakopravnosti.

Naložbo sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.