Društvo za širjenje filmske kulture KINO! je bilo ustanovljeno ob koncu leta 2006 z namenom, jasno navedenim že v imenu društva. Poudariti velja, da pojem filmske kulture razumemo v kar najširšem pomenu besede. Tako v smislu tega, da filmska oziroma avdiovizualna kultura predstavlja eno najučinkovitejših orodij človekovega izraza in sredstev za razločevanje ter osmišljanje sveta, kot tudi v duhu znanega gesla Sergea Daneyja, da ljubezen do filma ni (in ne sme biti) le odnos do filma, temveč odnos do sveta prek filma.

Temeljno poslanstvo društva je izdajanje časopisa/revije/zbornika KINO!, namenjenega filmski teoriji, politiki in poeziji. Zaradi pomanjkanja kakovostne strokovne literature v slovenskem jeziku na filmskem področju si z izdajanjem filmskoteoretsko naravnane revije KINO!, temeljnih prevodov ključnih del ter izbranih knjižnih del prizadevamo zapolniti vrzel na področju filmske teorije v slovenskem knjižnem prostoru. Z založniškim delovanjem načrtnega in kontinuiranega izdajanja revije tako doprinašamo k širšemu razvoju založniške kulturne dejavnosti.

Pomembnejša izdana knjižna dela: ena prvih domačih knjig s področja teorije in prakse animiranega filma – Šola risanega filma (Dovniković), Evidenca filma (Nancy), temeljna dela s področja filmske teorije: Kaj je film? (Bazin), O filmu (Brecht), Kinematografska pripoved (Rancière), Prizorišče odpora: Sodobni dokumentarni film (Šprah; nagrada zlata ptica) in Film proti spektaklu (Comolli).

MK nam je leta 2011 podelilo status v javnem interesu: »Društvo prispeva k razvoju filmske kulture in k promociji filma z izdajanjem revije KINO!, kritičnih filmskih teoretskih del in prevodov in drugih publikacij s tega področja. Svojo dejavnost razširja tudi na filmu sorodne dejavnosti in prispeva k njihovi promociji.«

Skupaj z MK, MIZŠ ter MZ smo pripravili priročnik izbranih kulturnih vsebin Skozi umetnost o zdravju, z ZRSŠ, MIZŠ in MK izdali priročnik o animiranem filmu v vrtcu in šoli Animirajmo!. 2017 smo v zbirki Kamera izdali temeljno delo filmske vzgoje Vzgoja za film: razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih francoskega filmskega teoretika in pedagoga A. Bergalaja, ki je ob izidu izvedel tudi seminar v Kinoteki in Kinodvoru, ter prodorno študijo Camera politica (Barot).

Od 2013 izvajamo filmskovzgojni izobraževalni program Ostrenje pogleda za otroke in mlade.

Uredništvo revije KINO!: Maja Krajnc (glavna in odgovorna), Oskar Ban Brejc, Robert Kuret, Anže Okorn; Andrej Šprah, Nil Baskar, Jurij Meden (ustanovni člani)