O reviji

Temeljno poslanstvo Društva za širjenje filmske kulture KINO! je izdajanje časopisa/revije/zbornika KINO!, namenjenega filmski teoriji, politiki in poeziji.

Vsebina in struktura

Pri snovanju vsebine revije KINO! kakor tudi preostalih založniških in izobraževalnih dejavnostih zasledujemo pomembnejše premike v kulturnem in izobraževalnem prostoru.

Rubriko Slovenski film zaznamuje analiza novih filmskih del (ne glede na vrsto, zvrst ali način produkcije) in pogled v preteklost (obravnava prezrtih, zatemnjenih ali ponovno aktualnih poglavij zgodovine domače filmske ustvarjalnosti). Rubrika Preboji zasleduje in analizira nekatera najbolj prebojna dejanja v sočasni svetovni filmski ustvarjalnosti. Rubrika Zgodovinskost filma obravnava določene ključne tematske sklope iz zgodovine v duhu Benjaminovega prepričanja, da je sedanjost del zgodovine in da se zgodovina zaključuje včeraj. Rubrika Knjige je posvečena razpravam o pomembnejših (aktualnih in/ali prezrtih) knjižnih delih s področja filma. Rubrika Šolska ura prinaša obravnave ključnih filmskih pojmov na esejističen, kreativen način ter – kar je bistveno – prevode temeljnih teoretskih tekstov s področja avdiovizualnega s spremljevalnim komentarjem, v zadnjih letnikih se v tej rubriki posvečamo predvsem žanrskemu filmu. V reviji težimo k objavi prodornih izvirnih prispevkov, prevajamo pa predvsem ključna filmskoteoretska dela.

Priložnost prve objave v KINU! dobijo mladi avtorji, ki se s svojim razmišljanjem in zapisi izkažejo na mentorsko vodenih filmsko-kritiških delavnicah Ostrenja pogleda (sodelujejo pri tematskih blokih, pogosto v esejistični rubriki Premislek); k sodelovanju seveda vabimo tudi domače in tuje avtorje, pri katerih prepoznamo kvaliteto preboja teoretskih referenčnih okvirjev ali strokovnjake s filmskih študij in humanistike.

Uredniški odbor

Maja Krajnc (glavna in odgovorna)
Nil Baskar
Jurij Meden
Andrej Šprah

KINO! impresum

IZDAJATELJ REVIJE: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, Na jami 11, 1000 Ljubljana
LEKTURA: Mojca Hudolin
PRELOM IN OBLIKOVANJE: Miha Žargi
OBLIKOVNA ZASNOVA REVIJE: Maja Rebov
TISK: Collegium Graphicum
NAKLADA: 400 izvodov

TEL: +386 40 720 717
E-POŠTA: urednistvo@e-kino.si

Izhajanje revije KINO! finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.