Filmsko-vzgojni in ustvarjalni program za otroke in mlade

Film pripomore k oblikovanju estetske občutljivosti in krepi otrokovo/mladostnikovo socialno medijsko pismenost. Film mladim omogoča, da se identificirajo z raznovrstnimi izkušnjami in srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem pa film vzdrami domišljijo, čustva, umetniško in znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje. Dejavnosti izobraževalnega programa Ostrenje pogleda v osnovi prepletajo ustvarjanje in filmsko teorijo, predstavljeno dostopno posamezni starostni skupini.

Katalog filmsko-vzgojnega in ustvarjalnega programa za otroke in mlade – Ostrenje pogleda.

Dejavnosti

Sponzorji


OP na socialnih omrežjih: