Ostrenje pogleda na obisku v vrtcu


Spoznavanje animacije skozi izdelovanje optičnih igrač

Optične igrače prevarajo človeško oko. Vplivale so tudi na nastanek animiranih filmov. Na praktični delavnici najmlajši skozi ustvarjanje optičnih igrač spoznajo osnove in začetke animiranega filma. V sodelovanju z vzgojitelji in ob pomoči mentorja vsak otrok ustvari enostavnejšo igračo, kot sta na primer tavmatrop ali fenakistoskop, kasneje pa v skupinah ustvarijo še zoetrop in slikofrc.


Prisluhnimo filmu: iz nemega v zvočno

S projekcijami krajših in delov celovečernih filmov Charlesa Chaplina, Busterja Keatona, Harolda Lloyda otrokom približamo obdobje nemega filma s poudarkom na ilustrativni glasbeni spremljavi, ki jo otroci ob ponovnem ogledu sami poustvarijo (ali na novo ustvarijo) z razpoložljivimi inštrumenti. Na zabaven in interaktiven način skozi ustvarjanje spoznajo pomen glasbe, učijo se zarisovanja različnih atmosfer in premišljujejo o izraznih zmožnostih zvoka v filmu. Po dogovoru se pridruži strokovnjak za zvok, ki ustvarjeno zvočno podlago skupaj z otroci še profesionalno obdela.


S filmom o družbi in okolju

Film lahko opozarja na problematiko v družbi in okolju, podaja kritiko in išče alternativne rešitve. Ob ogledu sinhroniziranih dokumentarnih in igranih filmov o živalih najmlajši spoznavajo okolje, v katerem bivajo živali, njihove prehranjevalne navade itn. Otroci videne živali ob pomoči mentorja nato likovno poustvarijo in oponašajo njihovo obnašanje. Vzgojitelji in otroci lahko nato nadaljujejo z obiskom živalskega vrta, kjer vidijo živali in z uslužbencem/ko spregovorijo o pravilnem ravnanju ob stiku s posameznimi živalmi, o pomembnosti in problematiki živalskih vrtov, ogroženosti določenih vrst.


Ostrimo pogled po Bergalajevi metodi

Alain Bergala sodi med najvidnejša imena sodobne francoske filmske misli in pedagogike. V svojem bogatem udejstvovanju na filmskem področju je pustil najvidnejši pečat kot glavni urednik slovite revije Cahiers du cinéma, kot avtor študij o Jean-Lucu Godardu, v zadnjem času pa predvsem kot filmski pedagog – vodja državnega projekta »Film v šoli«. Njegove izkušnje z uvajanjem filma v francoski šolski sistem predstavljajo tudi jedro monografije Vzgoja za film.
V delu Vzgoja za film: Razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih avtor izpostavi moč odlomkov. Ti namreč pogosto pomagajo, da se podobe v naš spomin zapišejo bolj zgoščeno. Zaradi krajše dolžine so primerni tudi za vrtčevske otroke. Ob različnih odlomkih s podobno tematiko iz filmskega kanona otroci odkrivajo povezave, sorodnosti in razhajanja med različnimi filmskimi obdobji, žanri in avtorji.


Zgovorni svet nemega filma

Delavnica o osnovah filmskega zvoka

Mentor v uvodnem delu srečanja predstavi zgodnje obdobje zgodovine filma (od bratov Lumière do zvočnega filma) in učencem približa tehnične in izrazne značilnosti prvih filmov. Z ogledom duhovitih kratkih filmov Kovač (The Blacksmith, 1922) in Delo (Work, 1915) se pomudimo ob dveh velikanih komedij nemega filma, Busterju Keatonu in Charlieju Chaplinu. Srečanje popestrimo s filmsko različico igre Activity, pri kateri udeležencem približamo osnove filmskega ustvarjanja v zgodnjem filmu – vse od zgodnje (pretirane) igre, režijskih prijemov, montaže, kostumografije do scenografije itn.


Čudoviti svet animiranega filma

Ustvarjalnica o osnovah animiranega filma

Skozi pogovor z ustvarjalcem s področja animiranega filma ob ilustrativnem AV gradivu udeleženci spoznajo ustvarjalni proces – od zgodborisa do montaže – in različne tehnike animacije (risana animacija, stop animacija, 3D animacija …). Učenci se nato preizkusijo v montaži z razporejanjem natisnjenih sličic iz izbrane sekvence v »pravilno« ali povsem novo zaporedje. S premislekom o učinku različnih zaporedij usvojijo osnove montaže in filmskega jezika.


Otroška domišljijska igra z domačimi rekviziti

Delavnica o osnovah filmske umetnosti

Predšolski otroci z igračami, športnimi, kuhinjskimi in drugimi domačimi pripomočki v dvojicah ali trojicah ustvarijo samostojne prizore v naravi in tako skozi otroško igro spoznajo filmsko ustvarjanje.


Scenarij v risbi

Delavnica o osnovah zgodborisa

Predšolski otroci na manjše liste narišejo in pobarvajo zgodbo, za katero dobijo navdih v naravi. Z mentorjevo pomočjo tako ustvarijo enostaven zgodboris.


Oživljanje likov

Ustvarjalnica o osnovah snovanja vizualne podobe in karakterizacije lika v animiranem filmu

Vrtčevski otroci in učenci prvih dveh triad na podlagi izbrane pravljice ustvarijo lutko za animiranje. Z uporabo različnih materialov spoznajo osnove ustvarjanja vizualne podobe lika in njegove karakterizacije.


Posipajoče zgodbe

Ustvarjalnica o osnovah animiranega filma

Vrtčevski otroci in učenci prvih dveh triad v manjših skupinah z odtisovanjem in risanjem v pesek ustvarijo animacijo, ki jo nato s pomočjo mentorja še zvočno opremijo.