8 mm

Miha Peče KINO! 11/12

»... da je za svetlobo in gibanjem še nekaj drugega ...«. Pogovor z Vinkom Rozmanom, nekdanjim filmskim amaterjem

Kako danes gledate na tisti čas polne predanosti filmu? Kakšen je bil pravzaprav tisti čas sredi šestdesetih let? Prebral sem scenarij, ki ste ga napisali za ta osem minut dolg film. Pri Proustu ste si izposodili le motiv in ne vsebine. Vaše dojemanje tega motiva je napolnjeno z drugačnimi izkušnjami. Za gledalca pa ste podobno domnevali, da bo isti motiv napolnil s svojimi izkušnjami. Takratne...

Miha Peče KINO! 11/12

Osamljenost na 8 mm