Rezultati iskanja za "Lev Centrih"

KINO! KINO! 10

Razprava ob Stari šoli kapitalizma

Jela Krečič (JK): Ogledali smo si film, ki - vsaj po mojem mnenju - sodi v linijo dokumentarcev novejše produkcije, ki se vsi po vrsti dotikajo problema kapitalističnega ustroja. Seveda pa ima ta film tudi svoje specifike. Za besedo bi najprej prosila gospoda Rastka Močnika, in sicer z naslednjo iztočnico: Pred približno štiridesetimi leti se je v Ljubljani zgodila projekcija prvega celovečerne...

Nika Mušič Ostrenje pogleda na Otoku! 2018

Zadušljivo vzdušje čakanja na nekakšen jutri

Vrtno mesto (ang. Garden City) je ideja, ki jo je ob koncu 19. stoletja predstavil socialno-urbanistični reformator Ebenezer Howard, da bi združil prednosti mest in podeželja, razbil prenaseljenost in se izognil pretiranemu onesnaževanju v času, ko je industrializacija že začela terjati svoj davek. Gre namreč za manjše samozadostne skupnosti, ki so znotraj industrijskih mest obdane s t. i. zele...

Miha Peče KINO! 11/12

»... da je za svetlobo in gibanjem še nekaj drugega ...«. Pogovor z Vinkom Rozmanom, nekdanjim filmskim amaterjem

Kako danes gledate na tisti čas polne predanosti filmu? Kakšen je bil pravzaprav tisti čas sredi šestdesetih let? Prebral sem scenarij, ki ste ga napisali za ta osem minut dolg film. Pri Proustu ste si izposodili le motiv in ne vsebine. Vaše dojemanje tega motiva je napolnjeno z drugačnimi izkušnjami. Za gledalca pa ste podobno domnevali, da bo isti motiv napolnil s svojimi izkušnjami. Takratne...

Lev Centrih KINO! 10

Partizanska naloga v filmu Most