Rezultati iskanja za "Nina Cvar"

Steve Jones KINO! 40/41

Zmrcvarjen do smrti: cikel slasherjev

KINO! 15

15. edicija revije KINO! prinaša zapise o metigovorici filma. Darko Štrajn razmišlja o razmerju telesa in organizma, ki ga aplicira na ključni nasilni prizor v filmu Nepovratno (2002) Gasparja Noéja; Mirt Komel skozi serijo mislecev, ki jih druži določena filozofija dotika, prevprašuje status metaforike dotika, kakor se pojavlja v umetnosti nasploh in še posebej v filmski umetnosti; Natalija Ma...

Ostrenje pogleda

... Film pripomore k oblikovanju estetske občutljivosti in krepi otrokovo/mladostnikovo socialno medijsko pismenost. Film mladim omogoča, da se identificirajo z raznovrstnimi izkušnjami in srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem pa film vzdrami domišljijo, čustva, umetniško in znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje. Dejavnosti izobraže...

Nina Cvar KINO! 27

Ko je konec šele začetek: sistemsko nedoločljiva (ne)kritičnost Oglaševalcev

Nina Cvar KINO! 25/26

Sinergija med besedo in podobo. Multipliciranje reprezentacije kot način problematiziranja sodobne realnosti skozi film Ni je več

Nina Cvar KINO! 23/24

Mesto in učinki dokumentaristične skopofilije. Problem spektakularizirane rabe kolonialne razlike v Teatru ubijanja

Nina Cvar KINO! 15

Politika teles v filmu Marguerite Duras Uničiti, je rekla

Nina Cvar KINO! 13/14

Sinestezija evidence filma v Oči Vlada Škafarja

Anja Naglič KINO! 8/9

Opus Michaela Hanekeja: Od nasilja k anomiji

Dolar, Mladen: Spremna študija, v: Sigmund Freud: Nelagodje v kulturi, Ljubljana: Gyrus, 2001, str. 96-142. Fischer, Robert: Katalog Filmfest München 1994, München: Internationale Münchner Filmwochen GmbH, 1994, str. 160-176. Grabner, Franz: »Der Name der Erbsünde ist Verdrängung.« Ein Interview mit Michael Haneke, v: Franz Grabner / Gerhard Larcher / Christian Wessely (ur.): Utopie und Fragmen...