V prispevku skušam eksplicirati razloge za aktualnost serije Deklina zgodba (The Handmaid’s Tale) prav v letu 2017. Totalitarni režim, kot ga prikazuje serija, namreč ustreza udejanjanju idealov, ki jih predstavlja desni pol novega kulturnega boja med liberalnim feminizmom, politično korektnostjo in kampus kulturo na eni strani ter transgresijo, šovinizmom in radikalno svobodo na drugi. Te ideje, ki jih pogosto povezujemo z alt-rightom, predstavljajo nevarno združitev progresivizma in konservativizma in tako uspejo očarati množice. Z vzporejanjem serije in trenutnega političnega dogajanja skušam pokazati, da je problem že sam liberalni postmodernizem, ki imanentno teži k razkroju v totalitarni družbeni režim, kar je v seriji najbolj razvidno skozi dihotomijo med pogledom protagonistke in vseobsegajočim sistemom, v katerem se je znašla.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!