Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli

V programu »Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli«, ki je tematsko-pedagoško prilagojen posameznim triadam, skušamo na interaktiven in ustvarjalen način učencem predstaviti filmsko umetnost in skozi film vzbuditi kritičen odnos – tako do filma kot umetnosti kot tudi do filma kot medija, ki presega šolske stene. Pripravljena pedagoška gradiva pedagogom ponujajo iztočnice za nadaljnjo uporabo pri pouku. Osnovnošolci tretje triade se lahko preizkusijo tudi v pisanju filmske kritike.

Prva triada
Na 3-urnih obiskih (oziroma po dogovoru s šolo) interaktivno s poudarkom na ustvarjanju predstavljamo posamezne tematske pojmovne sklope: lutkovna in risana animacija, glasba v filmu, nemi/zvočni film, razvoj igre itn. Učencem pomagamo usvojiti in utrditi najosnovnejše pojme, kot so položaj kamere, kader, snemalni koti, plan, filmski prostor in filmski čas. Po dogovoru s pedagogi se osredotočimo tudi na posamezne izbrane vsebine (npr. odlomki filmov o okolju, naravi, živalih).

Druga triada
V 2–3 šolskih urah (oziroma po dogovoru s šolo) domišljeno predstavimo filmsko umetnost skozi prehod iz nemega v zvočno obdobje, filmski prostor in čas, glasbo in zvok, posebne učinke, lutkovno animacijo in otroški film. Po dogovoru s pedagogi se posvetimo tudi posameznim izbranim vsebinskim sklopom (npr. odlomki o ustvarjalnem preživljanju prostega časa, odraščanju, prijateljstvu itn.).

Tretja triada
S tretjo triado gledamo mladinske filme (ponujamo tudi možnost obiska uveljavljenih slovenskih avtorjev) in obravnavamo avtorske pristope v mladinskem filmu. V dogovoru s pedagogi se v razpravi dotaknemo posameznih vsebinskih sklopov, ki so mladim zanimivi (npr. radosti in tegobe odraščanja, prijateljstvo, prva ljubezen, drugačnost itn.).

Preberi več

Sponzorji