Ostrenje pogleda na obisku v vrtcu

V sklopu »Ostrenje pogleda na obisku« ljubljanskim vrtcem ponujamo različne domiselne 3-urne delavnice za najmlajše, v katerih poskušamo na prilagojen in dostopen način vzbuditi radovednost in razviti senzibilnost za filmsko umetnost. Posvetimo se predvsem lutkovni in risani animaciji, glasbi v filmu, nememu/zvočnemu filmu in razvoju igre.

Preberi več

Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli

V programu »Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli«, ki je tematsko-pedagoško prilagojen posameznim triadam, skušamo na interaktiven in ustvarjalen način učencem predstaviti filmsko umetnost in skozi film vzbuditi kritičen odnos – tako do filma kot umetnosti kot tudi do filma kot medija, ki presega šolske stene. Pripravljena pedagoška gradiva pedagogom ponujajo iztočnice za nadaljnjo uporabo pri pouku. Osnovnošolci tretje triade se lahko preizkusijo tudi v pisanju filmske kritike.

Prva triada
Na 3-urnih obiskih (oziroma po dogovoru s šolo) interaktivno s poudarkom na ustvarjanju predstavljamo posamezne tematske pojmovne sklope: lutkovna in risana animacija, glasba v filmu, nemi/zvočni film, razvoj igre itn. Učencem pomagamo usvojiti in utrditi najosnovnejše pojme, kot so položaj kamere, kader, snemalni koti, plan, filmski prostor in filmski čas. Po dogovoru s pedagogi se osredotočimo tudi na posamezne izbrane vsebine (npr. odlomki filmov o okolju, naravi, živalih).

Druga triada
V 2–3 šolskih urah (oziroma po dogovoru s šolo) domišljeno predstavimo filmsko umetnost skozi prehod iz nemega v zvočno obdobje, filmski prostor in čas, glasbo in zvok, posebne učinke, lutkovno animacijo in otroški film. Po dogovoru s pedagogi se posvetimo tudi posameznim izbranim vsebinskim sklopom (npr. odlomki o ustvarjalnem preživljanju prostega časa, odraščanju, prijateljstvu itn.).

Tretja triada
S tretjo triado gledamo mladinske filme (ponujamo tudi možnost obiska uveljavljenih slovenskih avtorjev) in obravnavamo avtorske pristope v mladinskem filmu. V dogovoru s pedagogi se v razpravi dotaknemo posameznih vsebinskih sklopov, ki so mladim zanimivi (npr. radosti in tegobe odraščanja, prijateljstvo, prva ljubezen, drugačnost itn.).

Preberi več

Ostrenje pogleda na obisku v srednji šoli

Dijake seznanjamo s filmskimi pojmi skozi različne tematske teoretsko-zgodovinske sklope, kot so npr. filmski prostor in čas, avtorski pristop v filmu, studijski in zvezdniški sistem, teorija mladinskega filma. V izbiro tematskega bloka in v snovanje programa želimo vključiti tudi profesorje. V dogovoru z njimi dijakom približujemo teme, s katerimi se soočajo v vsakdanu: na primer ustvarjalni prosti čas, odraščanje, prebujanje spolnosti, odvisnost, drugačnost … Ob tem vzpostavljamo tudi smernice za nadgradnjo tematike in nadaljnjo uporabo filmskih pojmov pri drugih predmetih.

Preberi več

Ostrenje pogleda na počitnicah

V času krompirjevih počitnic ali ob koncu leta za vse dijake in srednješolce, ki še ne ždijo za maturitetnim čtivom, pripravimo enotedensko teoretsko-praktično zastavljeno delavnico, ki poteka v Slovenski kinoteki. Udeležence uvedemo v svet filma in zarišemo družbeni, zgodovinski ter filmski kontekst. S poglobljeno razpravo poskušamo v udeležencih vzdramiti kritičen odnos tako do filma kot do sveta. Vsak posameznik oblikuje svojo misel in jo poskuša ubesediti skozi filmsko kritiko. Končne izdelke objavimo na spletnem portalu Ostrenje pogleda.

Preberi več

Sponzorji