Predstavitev filmskih poklicev za osnovne šole

Mlade seznanjamo s širokim spektrom filmskih poklicev, nekatere predstavimo s kratkimi filmi, dokumentarci. Na željo šole se nam lahko pridružijo tudi predstavniki teh poklicev.


Ostrimo pogled: filmska fotografija

Udeleženci se s pomočjo ilustrativnih primerov rabe filmskih izraznih sredstev seznanijo z elementi in postopki filmske fotografije, kot so kompozicija, barve, svetloba, perspektiva, uporaba različnih objektivov, scenografija, kostumografija idr. V praktičnem delu se učenci lotijo vaj, s katerimi jih spodbudimo k ustvarjalni in izvirni rabi vizualnih izraznih sredstev. K sodelovanju povabimo uveljavljene direktorje fotografije.


Ponavljanje pojmov s pomočjo kart in igre Activity

S pomočjo zamrznjenih podob, natisnjenih na papirnate kartončke, predstavimo osnovne filmske pojme, ki jih približamo še s posameznimi filmskimi odlomki. Po ogledu kratkega filma se otroci preizkusijo v igranju Activityja in tako na zabaven način preverjajo usvojene pojme, dotaknejo pa se tudi vsebine filma.


Umetnost in zdravje

Otroka/mladostnika lahko preko umetnosti postavimo v specifičen dogodek, ki ga prevzame, vznemiri, navduši … vstopi v svet, ki ga sam (najverjetneje) ni oziroma ne bo nikoli doživel. S takšnimi vstopi otroku omogočamo lažje razumevanje njemu tujih svetov. Z učenci se lahko s filmom, s pomočjo medpredmetnega povezovanja in v sodelovanju z učitelji, na ustvarjalen način dotaknemo tudi tabu tem. O izbrani temi lahko ob pomoči gostujočega mentorja ustvarimo animirani film o izbrani temi. Vsebine lahko izvajamo na razredni uri ali kulturnem dnevu.


Spoznavanje s pisanjem filmske kritike

Z učenci prve triade gledamo kratki film zvezde predvsem neme komedije in po mnenju mnogih enega največjih filmskih avtorjev Charlesa Chaplina ali moža kamnitega izraza, Busterja Keatona. Pogovorimo se o temi filma in filmskih izraznih sredstvih. Sledi skupno pisanje kratke impresije filma.
V drugi triadi učenci po ogledu filma ob mentoričini pomoči oblikujejo krajše zapise. Poudarek je na nadgradnji najosnovnejših pojmov, razmišljamo tudi o združevanju različnih tipov izražanja in o tem, kako se ti medsebojno dopolnjujejo.
Učenci tretje triade po mentoričinem uvodu, v katerem predstavi kulturno in zgodovinsko ozadje, in razpravi samostojno oblikujejo krajše zapise, ki jih mentorica komentira.


Ostrenje pogleda na obisku: pensar el cine, penser le cinéma etc.

V okviru predmeta angleški jezik se posvetimo angleško govoreči deželi (Škotska, Kanada, Avstralija itd.) in v filmu prikažemo zgodovinski dogodek, ki ga učenci obravnavajo pri angleščini ali drugem predmetu (zgodovini). Po projekciji primerjamo učbeniško in filmsko inačico, ugotavljamo razlike in zarišemo avtorjevo interpretacijo. Pri zgodovinskem dogodku se pomudimo pri žanrih zgodovinskega spektakla in kostumske drame. Z ogledom podnaslovljenih filmov v tujem jeziku spodbujamo otrokovo slušno razumevanje, hkrati pa utrdimo ključne pojme in izraze, ki se navezujejo na obravnavano tematiko in filmsko govorico.


Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli:
spoznavanje tehnike multiplan s Špelo Čadež

Po ogledu in razpravi o nekaj kratkih animiranih filmih večkrat nagrajene avtorice Špele Čadež jo obiščemo v njenem studiu, kjer natančno spoznamo tehniko multiplan, ki jo je uporabila v svojem nedavnem filmu Nočna ptica (2016). Tehniko nam nazorno predstavi s prikazom posameznih skic, dejanske uporabe steklene plošče itn. Z njo se pogovorimo tudi o konceptualni zasnovi, ideji in posameznih fazah ustvarjanja animiranega filma.


Kino-uho za otroke: montaža zvoka

Udeležence seznanimo s tehničnimi in kreativnimi osnovami montaže zvočne podobe filma, nato pa si ogledajo nekaj zgodnjih filmov in jim z mentorjevo tehnično pomočjo dodajo zvočno podlago. Skozi voden pogovor se sprašujemo o smiselnosti vključenih učinkov, šumov in glasbe.


Iz knjige na platno: osnove animiranega ustvarjanja

Po krajšem predavanju s filmskimi odlomki o filmski adaptaciji v sodelovanju s pedagogom izberemo literarno delo, ki ga natančno analiziramo. Z učenci izberemo pomembnejše dogodke, like, predmete in lokacije ter pripravimo zgodboris. Z mentorjem posnamemo animirano adaptacijo literarnega dela. Tu se ponuja priložnost za medpredmetno povezavo z likovno umetnostjo – na podlagi analize se pripravi zgodboris, sprejme pa se tudi odločitev o tehniki animacije.


Ostrenje pogleda na obisku: s filmom o družbi

Otroci spoznavajo film kot medij, ki opozarja na družbeno in okoljsko problematiko. S prvo triado se podamo v kraljestvo živali. Z drugo in tretjo spoznavamo resnejše družbene in okoljske probleme. Z gostujočimi avtorji obravnavamo tudi izvirne načine uporabe filmskih sredstev ter dokumentarnih metod in raziskujemo pomen dokumentaristike znotraj specifičnega družbenega okolja ali situacije.


Ostrimo pogled po Bergalajevi metodi

Alain Bergala sodi med najvidnejša imena sodobne francoske filmske misli in pedagogike. V svojem bogatem udejstvovanju na filmskem področju je pustil najvidnejši pečat kot glavni urednik slovite revije Cahiers du cinéma, kot avtor študij o Jean-Lucu Godardu, v zadnjem času pa predvsem kot filmski pedagog – vodja državnega projekta »Film v šoli«. Njegove izkušnje z uvajanjem filma v francoski šolski sistem predstavljajo tudi jedro monografije Vzgoja za film.
V delu Vzgoja za film: Razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih avtor izpostavi moč odlomkov. Ti namreč pogosto pomagajo, da se podobe v naš spomin zapišejo bolj zgoščeno. Zaradi krajše dolžine so primerni tudi za vrtčevske otroke. Z njimi gledamo različne odlomke s podobno tematiko iz filmskega kanona in tako odkrivamo povezave, sorodnosti in razhajanja med različnimi filmskimi obdobji, žanri in avtorji.


Ostrenje pogleda Ostrenje pogleda na obisku v OŠ

Ponavljanje pojmov s pomočjo kart in igre Activity z učenci OŠ Vodmat

V začetku marca smo za skupino osmih učencev (7., 8. in 9. razred) izbirnega predmeta Filmska vzgoja izvedli delavnico, na kateri smo s pomočjo zamrznjenih podob, natisnjenih na papirnate kartončke, predstavili osnovne filmske pojme, ki smo jih približali še s posameznimi filmskimi odlomki. Po ogledu kratkega filma so se otroci preizkusili v igranju Activityja in tako na zabaven način preverili...

Ostrenje pogleda Ostrenje pogleda na obisku v OŠ

O dokumentarnem filmu Dom, ljubi dom na OŠ Majde Vrhovnik

Na obisku smo spoznavali zvrst dokumentarnega filma in poklic filmskega avtorja/avtorice skozi dokumentaristično podobo. Razmišljali smo o (ne)obstoju scenarija pri dokumentarnem filmu in se dotaknili odnosov, ki se stkejo med mladostniki v Mladinskem domu Malči Belič. Filmski projekciji dolgometražnega dokumentarca Dom, ljubi dom (2016) Maje Prettner je sledila navdihujoča razprava,...

Ostrenje pogleda Ostrenje pogleda na obisku v OŠ

Obisk studia Špele Čadež z OŠ Valentina Vodnika

Sredi maja smo z Ostrenjem pogleda obiskali filmske krožkarje z Osnovne šole Valentina Vodnika. Prvič smo se srečali v Šiški, kjer nas je v svoj studio spustila Špela Čadež. Odgovorila nam je na najbolj zagonetna vprašanja. Z raznimi pripomočki in ogrodji nam je razgrnila ustvarjalni proces pri svojih animiranih filmih v različnih animacijskih tehnikah. Stekleno mizo, ki jo uporablja pri tehnik...

Ostrenje pogleda Ostrenje pogleda na obisku v OŠ

Obisk na OŠ Danile Kumar

Na Osnovni šoli Danile Kumar smo izvedli 4 obiske, na katerih smo se posvetili filmskim posebnim učinkom.

Ostrenje pogleda Ostrenje pogleda na obisku v OŠ

Obisk na OŠ Alojzija Šuštarja

Na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja smo izvedli 3 obiske, na katerih smo otrokom približali tematiko zdravja v povezavi z (filmsko) umetnostjo.