Tri tedne po Slovenskem tednu filma smo ponovno obiskali Osnovno šolo Vodmat, kjer smo v sklopu izbirnega predmeta Filmska vzgoja učenke in učence sedmega razreda seznanili z osnovnimi filmskimi pojmi. Uro smo začeli z iskanjem vzporednic med nogometom in filmom, pri čemer smo izpostavili pomen skupinskega dela, vežbanja in igranja. Za ogrevanje so učenci utrdili osnovne pojme, kot so sličica, kader, prizor, sekvenca in plan, nato smo preostale pojme predstavili v sklopih po posameznih fazah ustvarjanja filma. V zvezi s snemanjem smo tako predstavili snemalne kote, oblike gibanja kamere, objektive, funkcijo (ne)ostrine, pravilo osi … Ustavili smo se tudi pri možnostih uporabe barv in svetlobe pri ustvarjanju atmosfere. Pri obravnavi montaže smo izpostavili osnovna montažna ločila – rez, preliv, odtemnitev in zatemnitev –, pa tudi kompleksnejše pojme, kot sta recimo kader sekvenca in flashback. V nadaljevanju »treninga« smo orisali, kakšne učinke in vzdušja lahko v istem izseku dosežejo različne glasbene podlage. Prvi del smo zaključili z definiranjem razlik med filmskimi zvrstmi glede na njihov odnos do realnosti in premišljanjem o razliki med filmsko zvrstjo in žanrom.

V drugem delu so učenci pridobljeno znanje preizkusili v igranju ostrilske inačice Activityja. Na podlagi izkazane zavzetosti in domiselnosti učencev ocenjujemo, da se je igra končala z ugodnim rezultatom. O zavzetosti/odlični predstavi igralcev in igralk pričajo fotografije spodaj.

Učencem in učiteljici hvala za sodelovanje in

na ponovno snidenje!