Matura na filmu

V drugi polovici šolskega leta za maturante ponujamo srečanja, na katerih jim poskušamo skozi filmske odlomke in celovečerne filme približati tematiko eseja na maturi iz slovenščine. Pod vodstvom mentorja prevprašujemo, primerjamo, nadgrajujemo in kritično motrimo obravnavano tematiko, hkrati pa ob vsebinskih interpretacijah venomer izpostavljamo in opozarjamo na specifike ter možnosti, ki jih ponuja medij filma. Po dogovoru pripravljamo filmska srečanja tudi pri angleščini.


Filmsko eksperimentiranje z Ostrenjem pogleda

Na delavnici maturantom umetnostne zgodovine predstavimo in približamo eksperimentalni film. Podrobneje obravnavamo slovenske avtorje eksperimentalnega filma. Pod drobnogled vzamemo Vaska Preglja, ki v svojih delih povzame in kreativno preoblikuje tendence preteklih avantgard, preiskuje zmožnosti novega medija in poskuša vzpostaviti dialog med filmom in slikarstvom. Po poglobljeni debati o videnem dijaki poprimejo za peresa in ob pomoči mentorja pripravijo krajši zapis. Z delavnico ponujamo možnost vaje v pisanju opisa umetnostnega dela, ki je tudi ena izmed nalog na maturi.


Ostrenje pogleda na obisku: (ne)smiselnost primerjav

Filmski kritiki se v svojih zapisih večkrat zatekajo k pavšalnim primerjavam kanonskih filmskih del. Z dijaki pod drobnogled vzamemo v vnaprej izbranem kritiškem zapisu primerjana filma in si ju skupaj ogledamo. Udeleženci izoblikujejo poglobljen zapis, v katerem primerjajo vsebinske in formalne podobnosti ter razlike med izbranima filmskima deloma. Delavnica poleg pisanja primerjalnega besedila obsega tudi branje kritik uveljavljenih piscev in razpravo o njih.


Scenaristična delavnica

Po teoretskem uvodu dijake s scenarističnimi vajami seznanjamo z osnovami scenaristke, zunanjo zgradbo in scenarističnimi orodji – opisovanjem prostorov in likov, karakterizacijo, dramaturško strukturo, dialogom. K sodelovanju povabimo uveljavljene scenariste.


Ostrenje pogleda na obisku: s filmom o družbi

Z dijaki osvetljujemo družbeno aktualne tematike. Z gostujočimi avtorji poleg družbene problematike celostno obravnavamo tudi izvirne načine uporabe filmskih sredstev ter dokumentarnih metod in preiskujemo pomen dokumentaristike znotraj specifičnega družbenega okolja, situacije. Na primer: na temo priseljencev, beguncev si ob prisotnosti nagrajene avtorice Nike Autor ogledamo njen avtorski opus in jo izprašamo o postopkih ustvarjalnega procesa, pobliže spoznamo filmski obzornik. V sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev in priseljencev, in po dogovoru s priseljenci posnamemo kratek dokumentarni film.


Ostrenje pogleda Ostrenje pogleda na obisku v SŠ

Literarna dela Ivana Cankarja na filmskem platnu: Idealist, SERŠ

Na Srednji elektro-računalniški šoli v Mariboru smo s skupino 21 dijakov obravnavali prikaz Kačurja v razmerju do avtoritete (župnika, nadučitelja, župana) in ženske. Dijaki so predvsem v sanjski sekvenci omenili Kačurjevo vzvišeno pozicijo, ki so jo opazili tudi v načinu prikaza prizora z Minko in prizora v gostilni, kjer nagovori delavce in kmete. Kačurjeve sanje so dojeli kot nelagodne, kar ...

Ostrenje pogleda Ostrenje pogleda na obisku v SŠ

Literarna dela Ivana Cankarja na filmskem platnu: Idealist, II. gimnazija Maribor

Na II. gimnaziji Maribor smo s skupino 5 dijakinj obravnavali Pretnarjevega Idealista (1976) pri uri sociologije. Zato smo na začetku namenili več pozornosti strankarskemu položaju na Slovenskem v začetku 20. stoletja. Pri ogledu odlomkov smo se posvetili odnosu med Kačurjem ter delavci in kmeti, pri čemer smo Martina Kačurja oz. Idealista primerjali z maturitetno dramo Hlapci in odnosom Jerman...