KINO! 11/12

KINO-INTEGRAL!

Kazalo

K zgodovini slovenskega eksperimentalnega filma

Kratek uvod v slovensko eksperimentalno filmsko ustvarjalnost, Jurij Meden

Ali je bilo kaj »avantgardnega«?. Prelet slovenskega »neparadigmatičnega« filma do srede osemdesetih let, Silvan Furlan

Eksperimentalni film in dominantna kinematografija, Tone Rački

Organizirani filmski amaterji. (Slovenski filmski amaterizem med 1930 in 1980), Miha Peče

Slovenski amaterski in avantgardni film do ustvarjalnega vzpona 60. let, Borko Radešček

Nuša Dragan

Nekaj informacij: o filmih Ane Nuše Dragan, Nil Baskar

Pogovor z Ano Nušo Dragan, Nil Baskar

Filmografija Ane Nuše Dragan, KINO!

Karpo Godina

Akvarelne fotografije. Avantgarda v kratkih filmih Karpa Godine, Maja Krajnc

Filmografija Karpa Godine, KINO!

Davorin Marc

Pogovor z Davorinom Marcem, Jurij Meden, Bojana Piškur

O filmih Davorina Marca so povedali, KINO!

Filmografija Davorina Marca, KINO!

OHO

When Film and Author Made Love: Reconsidering OHO’s Film Legacy, Ksenya Gurshtein

Filmografija OHO-ja, KINO!

OM Produkcija

Dislocirano tretje oko in slikanje. OM produkcija. Poskus zabeležke, Maja Krajnc

Filmografija OM-a, KINO!

Vasko Pregelj

Fantastični svet v filmih Vaska Preglja, Denis Poniž

Filmografija Vaska Preglja, KINO!

Vinko Rozman

Osamljenost na 8 mm, Miha Peče

»... da je za svetlobo in gibanjem še nekaj drugega ...«. Pogovor z Vinkom Rozmanom, nekdanjim filmskim amaterjem, Miha Peče

Filmografija Vinka Rozmana, KINO!

Franci Slak

Franci Slak, lovilec trenutkov, Hanna A. W. Slak

Fragmenti teksta »Franci Slak: Butni v film, filmografska skica«, Silvan Furlan

Franci Slak: Pogovor o amaterskem obdobju, Miha Peče

Filmografija Francija Slaka (zgodnja dela), Franci Slak

Andrej Zdravič

Na drugih obalah: Andrej Zdravič in film gibljivosti v gibanju, Nil Baskar

Pogovor z Andrejem Zdravičem, Nil Baskar

Filmografija Andreja Zdraviča, KINO!

Povzetki/Abstracts