Kinematografija Andreja Zdraviča sodi v pričujoči pregled le pogojno: v prvi vrsti zato, ker se zgodnje obdobje Zdravičevega ustvarjanja, kot vemo, večidel odvija na nekih »drugih obalah« – v ZDA, na obronkih svetovnih oceanov, daleč od žarišč slovenskega ter jugoslovanskega eksperimentalnega in avantgardnega filma. Tudi ko se Zdravič vsa ta leta vrača domov, so filmi, ki ob tem nastanejo, prej neke ukradene beležke in opažanja popotnika s kamero, ki v prečenem prostoru in času ne zapustijo globokih sledi. Njegov opus se nam predstavlja šele kasneje, retroaktivno, ko se Zdravič vrne v Ljubljano: če bi torej hoteli zatrditi, da je zgodnje obdobje njegove kinematografije del zgodovine slovenskega filmskega eksperimenta, bi morali v ta namen vpreči nadvse problematičen kriterij »nacionalne kinematografije« – še zlasti v primeru tovrstnih filmov, ki se zavestno ne umeščajo v svoje konkretno družbeno ali historično ozadje, tudi ko so posneti ali se snemajo na »domačih« tleh. Veliko bolj ustrezno je reči, da je Zdravič v izbrani družbi domačih ustvarjalcev preprosto zato, ker je njegov opus vse preredko deležen zaslužene pozornosti in obravnave, ki bi šla onkraj faktografiskih zapisov ali preprostih estetskih sodb – tako doma kot v svetovnem merilu (kjer je sicer zapustil mnogo bolj globoko sled). Zdravič torej slovenskemu filmu v celoti ne pripada zato, ker veliko bolj pripada filmu samemu.

Še bolj kot geografska oddaljenost pa Zdraviča od domačih ustvarjalcev in njihovih takratnih skrbi ločujejo določene poteze njegove kinematografije, ki bi jih lahko prej kot formalne ali tematske razumeli kar kot »genetske«; prvič zato, ker se tičejo geneze njegove filmske izraznosti, in drugič zato, ker jih lahko prepoznamo kot njen genus, kot tisto, kar označuje konsistentnost, prepoznavnost in sorodnost posameznih del, tako v njihovih medsebojnih razmerjih, kot v razmerju do generalnih značilnosti njegovega opusa. Katere so te poteze?

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!