Mesečni arhivi: november 2010

KINO! KINO! 11/12

Filmografija Andreja Zdraviča

Nil Baskar KINO! 11/12

Pogovor z Andrejem Zdravičem

Kaj se je zgodilo, da si se leta 1973, pri enaindvajsetih, znašel ob Soči s super 8-milimetrsko kamero in posnel svoj prvi film, Ples kamere? Pa pogrešaš to rudimentarnost, danes, ko je mogoče vizualizirati praktično vse? Kako poteka relacija med abstraktno idejo nekega filma in oblikovanjem njegove snovi? Sunhopsoon (1976) je tak film, kjer čakaš in čakaš na neko efemerno svetlobo, ki se podi ...

Nil Baskar KINO! 11/12

Na drugih obalah: Andrej Zdravič in film gibljivosti v gibanju

Franci Slak KINO! 11/12

Filmografija Francija Slaka (zgodnja dela)

Miha Peče KINO! 11/12

Franci Slak: Pogovor o amaterskem obdobju

Vaše filme na 8-ilitrskem traku umeščam na konec zlatega obdobja amaterskega filma, na začetek video obdobja. Ali ste sodelovali s studiem Unikal, kjer so snemali 16-milimetrske filme? Prodrli ste s filmom Ples mask (1971). Najprej ste ta film predvajali na Festivalu mladinskega filma. Je bila večina vidnejših avtorjev mlajših let? Kdaj ste se srečali s filmom? Zanimivo je, da izpostavljate in ...

Silvan Furlan KINO! 11/12

Fragmenti teksta »Franci Slak: Butni v film, filmografska skica«

Hanna A. W. Slak KINO! 11/12

Franci Slak, lovilec trenutkov

KINO! KINO! 11/12

Filmografija Vinka Rozmana

Miha Peče KINO! 11/12

»... da je za svetlobo in gibanjem še nekaj drugega ...«. Pogovor z Vinkom Rozmanom, nekdanjim filmskim amaterjem

Kako danes gledate na tisti čas polne predanosti filmu? Kakšen je bil pravzaprav tisti čas sredi šestdesetih let? Prebral sem scenarij, ki ste ga napisali za ta osem minut dolg film. Pri Proustu ste si izposodili le motiv in ne vsebine. Vaše dojemanje tega motiva je napolnjeno z drugačnimi izkušnjami. Za gledalca pa ste podobno domnevali, da bo isti motiv napolnil s svojimi izkušnjami. Takratne...

Miha Peče KINO! 11/12

Osamljenost na 8 mm