»Gremo skozi čas in prostor. Naše oči so v odličnem stanju.«

Misteriozni kolektiv, najprej osrediščen v Ljubljani, zadnjih dvajset let pa v Kopru, deluje pod imenom OM produkcija od leta 1975. V predzgodovini so člani kolektiva delovali na področjih avantgardnih gledališč, likovnih praks, radiofonije, fotografije, filma, pisane besede, multimedijskih postavitev …

V sedemdesetih in osemdesetih je neuradna združba, tajna organizacija – enainštirideset zanesenjakov ali en sam genij – na osem- in šestnajstmilimetrski trak na povsem samosvoj način posnela enainštirideset osupljivih filmov, ki tlakujejo magične mavrične vzorce, kakršne je vzpostavljal in razvijal eksperimentalni oziroma avantgardni film v svoji zgodovini. Ne zarisujejo le linij dogajanja na specifičnem področju eksperimentalnega filma v Sloveniji, ampak z iskanjem in preizkušanjem novega povzemajo (nemalokrat tudi presegajo) univerzalni duh in razvoj avantgardnega filmskega ustvarjanja, spogledujejo se zlasti z največjim razcvetom v ameriškem (newyorškem) podzemlju šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Pod besedam neotipljiv univerzum OM so se podpisala bizarna imena, »hommagi nečemu ali absurdu«, kot so Marta Žnidaršič, Ismaihači Cankar, Bettina Zonenšajn, Veronique Gartenzwergel (plus hči), Janez pl. Laibacher, Matilda Smrtnik, Amanda Fior Daliso, Florjan Gorjan, Sulejman Ferenčak, Martinek Zabrežnik, Angelca Bombardelli, Emannuel Gott-Art in drugi, deloma so med njimi tudi OM kritiki/apologeti, skupno pa jim je to, da je vsak izmed njih posnel le en film –

»… vsako delo mora stati na svojih nogah in ne na bolj ali manj prividnem renomeju avtorja. Film ne nastaja na relaciji avtor-film-svet. Pomena ne ustvarja avtor, ampak film. Dejanska relacija je: svet-film-avtor. Relacija avtor-film-svet je skrčena na relacijo svet(se pravi avtor+film)-svet. To je vzpostavitev relacije svet-svet. Film lahko sam sebi zadošča oziroma – sploh več ne komunicira, ampak enostavno je. Deklariranje tega ‘je’ je njegova edina komunikacija in sporočilo. Film je pomen tega sveta.«

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!