Članek obravnava kratke eksperimentalne filme špansko-ameriške režiserke Laide Lertxundi, s posebno pozornostjo na filmu Footnotes to a House of Love (2007). Besedilo trdi, da je režiserkina ustvarjalnost ujeta med dvema nasprotujočima tendencama. Po eni strani so obravnavani filmi strukturalni; posvečajo se samorefleksivni demistifikaciji lastnih metod nastanka. Laida Lertxundi se ukvarja z mehanizmi in materiali samega filmskega aparata: montaža, kompozicija, projekcija, celuloidni trak. A po drugi strani so njeni filmi sentimentalni in afektivni, polni čustev, ljubezni in človeških teles. Članek v zaključku predlaga, da je dialektika med omenjenima tendencama prisotna tudi – in še posebej – na ravni glasbe. Režiserka glasbo obdeluje in deformira, a se ji na trenutke tudi prepusti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!