Goran Vojnović v romanu Jugoslavija, moja dežela (2013) zapiše, da se konflikti nikoli ne končajo, se le dedujejo. Isti analizi sledita filma Rudar (2017) Hanne Slak in Quo Vadis, Aida? (2020) Jasmile Žbanić. Skozi prevpraševanje pojmovanja mej, njihove vzpostavitve, vztrajnosti, prečkanj filma zarisujeta plasti razdeljevanja človeštva na hierarhično urejene in medsebojno konfliktne si podskupine. Kljub temu da filma k tematiki množičnih pobojev pristopata drugače, sta oba pričevanji več »drugačenj« – dojemanja nekoga kot drugačnega, nekaj drugega od »jaza«, kot »drugega«.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!