Članek se poskuša približati filmskim svetovom Eme Kugler prek fizikalnih pojavov: v prvem delu gre za gravitacijo v povezavi s perspektivo ter uporabo barv in njihovo valovno dolžino, v drugem pa za logiko nelokalnosti, ki jo Timothy Morton v Hiperobjektih izpeljuje iz spoznanj teoretskega fizika Davida Bohma. Osnovni postulat je, da ni več ločnice med tu in tam, kar lahko ugotovimo tudi v zvezi s filmi Eme Kugler, predvsem v odnosu vladarjev do zunanjega sveta, kjer njihove odločitve dosegajo realne učinke.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!