Razmišljala sem zelo lokalno in želela sem ohraniti pristnost, a po drugi strani gre za mojo vizijo, ki pa ni povsem realistična. Gre za stilizacijo, malo tudi za grotesko, in vsi liki gredo čez nek filter. Nisem želela posneti socialne drame, ki bi naslikala realno stanje.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!