V članku navajamo argumente v prid tezi, da je mladinski film Poletje, ko sem se naučila leteti (Leto kada sam naučila da letim, Radivoje Andrić, 2022) regenerativen dogodek v postjugoslovanski kinematografiji, ker jugoslovansko zgodovinsko travmo obravnava v okviru lahkotne, mladinske komedije. Žanrski okvir mladinskega filma travmo iztrga iz konteksta tragičnosti in naslovi možnost sprave oziroma obnove družbene vezi. Pri regenerativni razsežnosti filma imajo pomembno mesto tudi forma komedije, raba jezika in dogajalni prostor jadranske obale kot medkulturno križišče, ki obuja jugo-kozmopolitizem.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!