Film je zelo pomemben medij, ki ga je mogoče racionalno in učinkovito uporabljati v analitičnih diskurzih v okviru medijske kulture, pa tudi v različnih oblikah izobraževanja. Tovrstna uporaba vključuje poznavanje kodov in sintagem, ki ustvarjajo filmski jezik, prav tako pa poznavanje sodobnih komunikoloških teorij o novih medijih. Na podlagi tega je mogoče izpeljati obsežne in kakovostne analize filmov.

Prevedla Mirna Berberović
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!