Svež pogled na ustvarjanje madžarskega režiserja Miklósa Jancsa prinaša monografija/zbornik Liberty of Cinema. The International (Co-)Productions of Miklós Jancsó, ki jo je leta 2015 izdal Filmkollektiv Frankfurt. Bogato slikovno podprta tiskana izdaja je koncipirana kot niz pogovorov s sodelavci avtorja in teoretičnih refleksij o njegovem delu, ki jim sledi še izbor kritik nekaterih filmov iz časa njihovega nastanka ter s krajšimi zapisi opremljena filmografija režiserjevih mednarodnih koprodukcij. Prispevki omogočijo fragmentarne vpoglede v ozadja, ustvarjalne procese, vzpone in padce doktorja prava, etnologa, folklorista, vojnega ujetnika, profesorja, režiserja, ki v svojem delu zajema značilnosti madžarske kulture.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!