V prispevku se posvetimo sodobnemu medijskemu fenomenu, ki je svoje mesto našel na presečišču umetnosti, družbe in tehnologije. Na kratko orišemo zgodovino in kontekst podkasta: kdaj, kako in v kakšnih okoliščinah se je razvil? V čem so njegove poglavitne posebnosti? Gre le za zadnjo fazo v razvoju radia, za razcvet avditivne kulture ali morda novo umetniško formo? Vprašamo se, kako se podkast povezuje s filmom oziroma z avdio-vizualno umetnostjo in kakšna je ta povezava, ter poskusimo pokazati, zakaj filmski podkasti danes postajajo pomembno mesto filmske kulture oziroma cinefilije.

Besedilo je na voljo v pdf obliki:

Filmski podkasti kot nova oblika cinefilije