Italijanski dokumentarni film Prek morja (Oltremare, 2017) z uporabo arhivskih fotografij in posnetkov ponudi intimen vpogled v čas italijanskega koloniziranja vzhodne Afrike v letih pred drugo svetovno vojno. Režiserka Loredana Bianconi pri tem pripoved pusti v domeni kolonizatorjev ter se komentiranju in razlaganju zgodb v veliki meri izogne. Ostane linearen vpogled v vsakdanje življenje italijanskih civilistov v afriških kolonijah, kjer so večinoma živeli mimo Mussolinijevih fašističnih in iredentističnih idej, skozi vsakdanje življenje pa se je relativizirala razlika med »nami« in »njimi«. S tem je ideja nevtralnosti in apolitičnosti hkrati prevprašana na dveh ravneh. Najprej na ravni običajnih Italijanov, ki niso izrecno simpatizirali s fašizmom, a so pripomogli k uresničevanju italijanskih ekspanzionističnih tendenc, pa tudi na ravni filmskega ustvarjanja, pri katerem režiserka svoj pogled izrazi predvsem z izborom gradiva in montažo.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!