Krašovčevi Tujosti kapitala se avtor približa prek gotske perspektive. Gotska perspektiva, ki so jo popisovali Mark Fisher (gotski materializem), Katherine Cohen (gotski marksizem) in tudi Slavoj Žižek (dialektični materializem), poudarja nemrtvost, materijo, ki postaja živa, živo-v-neživem, obenem pa se fokusira bolj na čutno-senzorično kot na diskurzivno. Vse to lahko opazimo tudi v pojmih kapitala, ideologije, tehnologije, stila, kot jih opisuje Krašovec. To vodi do vprašanja, s katerega mesta bi bilo najbolj smiselno izrekati kritiko njegovega dela, obenem pa avtor poskuša razširiti horizont umetniških del, ki bi bila primerna za analizo s Krašovčevim modelom, onkraj literature in filma.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!